cosi o HPA ako logujem akcie --> ktore property su vyplnene subject, object : ako ich plnim - su to len ciste URI ze vyplnam key/value property s rel. datami comment je prazdny

tabulka logovania

Logged Functions/Actions

Som si nie isty, ci treba logovat aj v ramci kontajnerov session a theme

Function (action) to log Action Types Function description Logged Objects Key / Value pair Comment
createCEL creation x CEL
CLSpace
aaa
sss
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
createCELPhase creation CELPhase
CEL
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
assignObjectPhase creation Object
CELPhase
What about the higher container - CLSpace?
createCELModel creation CELModel
CLSpace
CLTheme
CLTheme logged if applicable
assignThemeSession creation CLSession
CLTheme
What about the higher container - CLSpace?
createCLSpace creation CLSpace c
createCollectiveSession creation CLSession
CLSpace
c
createExternalContentItem creation ECI
CLSpace
CLTheme
CLTheme logged if applicable
createNote creation Note
CLSpace
CLTheme
CLTheme logged if applicable
createTheme creation CLTheme
CLSession
CLSpace
c
createFourFieldModel creation FourFieldModel
CLSpace
CLTheme
CLTheme logged if applicable
createFourFieldModelEntry creation FourFieldModelEntry
FourFieldModel
CLSpace
Note: entry has no meaning in timeline context?
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
createHomework creation CLHomework
CLSpace
c
createHomeworkSubmission creation Submission
CLHomework
CLSpace
Note: submission has no meaning in timeline context?
createObjectToThemeAssignment creation ContentItem
CLTheme
CLSpace
CLTheme logged if applicable
createTriangleModel creation TriangleModel
CLTheme
CLSpace
CLTheme logged if applicable
createTriangleModelConflict creation TriangleModelConflict
CLSpace
Triangle From
Triangle To
Note: conflict has no meaning in timeline context?
jedine ze chcem sledovat ci nemeni end-point, to by sa malo dat ale v ramci triangle ako takeho ==> spomalene to bude, lebo som musel robit query do swkm aby som nasiel triangles na ktore sa to bude viazat
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
updateCEL modification
deletion
CEL
CELPhases
Service has no knowledge about CLSpace
updateCELPhase modification CELPhase Service has no knowledge about CLSpace, CEL
updateCELModel modification CELModel Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme, CEL
unassignObjectPhase modification CELPhase
Object
Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme, CEL
unassignTheme modification CLTheme
CLSession
Service has no knowledge about CLSpace
updateSpace modification CLSpace c
updateCollectiveSession modification CLSession Service has no knowledge about CLSpace
updateMemo modification CLSession ma zmysel pre space
updateECI modification ContentItem ma zmysel logovat inde? da sa zmenit contentURI
updateNote modification Note c
updateTheme modification CLTheme neviem ci z pohladu session a spacu nie je zaujimave ked theme zmeni nazov a popis? -> moze sa zmysel theme uplne zmenit
reAssignTheme modification CLTheme
CLSession From
CLSession To
Service has no knowledge about CLSpace
updateFourFieldModel modification FourFieldModel Service has no knowledge about CLSpace
--> zmena labelov borderov je zaujimava aj inak?
updateFourFieldModelEntry modification FourFieldModelEntry
FourFieldModel
entry sam o sebe nema zmysel, ak ho neviem hodit na timeline
budem logovat zmeny v koordinatoch x/y
updateHomework modification CLHomework to iste co na session, ak zmenim casovy interval, assignment nemalo by to ist aj do space?
updateHomeworkSubmission modification CLHomework kedze submission som ako samu o sebe dal do muky, ma vyznam uvazovat len v ramci homework
ak sa zmeni status submitted, nema to byt aj v space?
updateObjectToThemeAssignment modification CLTheme From
CLTheme To
Object
pre object assignment ako taky nema zmysel toto logovat
Service has no knowledge about CLSpace, CLSession
updateTriangleModel modification CLTriangle Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme
updateTriangleModelConflict modification CLTriangleConflict
CLTriangle From
CLTriangle To
triangleconflict sam o sebe nema vyznam...
conflict ide z itemu na item - a oni?
Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme
updateTriangleModelItem modification CLTriangleItem dolezita zmena aj pre triangle v ktorom sa item nachadza? (Asi ano)
Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme
(viem triangle item sam o sebe zvyraznit na time-line ?)
Service has no knowledge about CLTriangle, CLSpace, CLSession, CLTheme
deleteCELPhase deletion
modification
CEL
CELPhases removed
CELPhases updated
Service has no knowledge about CLSpace
deleteCEL deletion CEL
CELPhases removed
Service has no knowledge about CLSpace
deleteCELModel deletion CEL (ktory vlastne uz nebude - neviem ako ho potom zobrazim na timeline ked raz ho zmazem, nebudem predsa sa vediet k nemu dostat)
Service has no knowledge about CLSpace, CLSession, CLTheme
deleteSpace deletion CLSpace ale ked mazem vsetko co tam je... mal by som logovat pre kazdy objekt mazanie
deleteSession deletion CLSession
CLSpace
not removing content of a session (meaning assigned themes)
deleteTheme deletion CLTheme
CLSpace
nemazem kontent (mazem len assignmenty na theme, ale nie objekty ako take)
nemazem kontent (mazem len assignmenty na theme, ale nie objekty ako take)
Service has no knowledge about CLSpace
deleteHomework deletion CLHomework
CLSpace
nemazem kontent
volam deleteSession po odstraneni submissions
deleteSumbission deletion CLSubmission submission itself nema asi vyznam? neviem ich dat na time-line predsa
homework (neviem priamo... potrebujem tahat z SWKM)
deleteTriangle deletion CLTriangle
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
deleteConflict deletion CLConflict conflict (sam o sebe nema zmysel?)
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme, Triangle, Triangle Item, CLSpace
(nie trivialne dostat triangle - dva mozu byt aj..., treba hladat item, potom triangle)
deleteFourField deletion FourFieldModel
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
deleteEntry deletion FourFieldModelEntry (samo o sebe nema vyznam???)
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme, CLFourFieldModel, CLSpace
deleteAssignment deletion Assignment assignment (nema sam o sebe vyznam)
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme, Object, CLSpace
deleteExternal deletion ExternalContentItem
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
deleteNote deletion Note
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
deleteUploadable deletion UploadableContentItem
CLSpace
Service has no knowledge about CLSession, CLTheme
c
updateObjecRepesentation c
updateWindowRepresentation c

  Page Info My Prefs Log in
This page (revision-4) last changed on 18:24 25-Mar-2017 by MichalRacek.
 
JSPWiki v2.4.102
[RSS]